2022-09-15 Atnaujinimo data: 2023-03-09
Spausdinti

Aplinkos apsauga

[[#ex]]

Atliekų tvarkymas 

Atliekų išvežimo grafikai:


Gyvūnų auginimas ir laikymas 


Medžioklė 


Želdinių priežiūra 

 

 


Užimtumo didinimas

Įgyvendinant 2021 m. Užimtumo didinimo programą, darbdaviai, vykdantys projekte nurodytas veiklas, teikė paraiškas dėl dalyvavimo Užimtumo didinimo programoje. Komisija patvirtino 16 darbdavių paraiškas ir per 2021 metus iš Užimtumo tarnybos buvo įdarbinti 29 asmenys. Užimtumo programos įgyvendinimo metu vienas asmuo vidutiniškai dirbo 4 mėnesius. Po programos užbaigimo su 17 proc. dirbusiųjų pratęstos darbo sutartys.

Telšių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas 2022 metų užimtumo didinimo projektams įgyvendinti. Paraiškos priimamos iki 2022 m. sausio 28 d. Telšių rajono savivaldybės administracijoje.


Atmintinė senų, neeksploatuojamų automobilių savininkams


Nuotekų valymo įrenginių kompensavimas 

Telšių rajono savivaldybės administracija teikia dalinę kompensaciją gyvenamųjų pastatų savininkams, įsirengusiems nuotekų valymo įrenginius. Kompensacija suteikiama tiems pareiškėjams, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Už įsigytus individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius kompensuojama 50 proc. nuo įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1000 Eur, už kolektyvinius - 50 proc. nuo įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 3500 Eur. Taip pat skiriama 100 Eur kompensacija už projektinės dokumentacijos parengimą.

Paraiškos teikiamos iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos Telšių rajono savivaldybės administracijai adresu: Žemaitės g. 14, Telšiai, arba el. paštu: info@telsiai.lt.

Kilus klausimų dėl paraiškos pateikimo prašome kreiptis tel. (8 444) 51839.

Kilus klausimų dėl išvados iš UAB „Telšių vandenys“ gavimo, prašome kreiptis tel. (8 444) 41632 arba (8 444) 54000.

[[#ex]]