2022-02-09 Atnaujinimo data: 2023-03-04
Spausdinti

Socialinė parama

Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje įdiegta Kokybės vadovo sistema (nesertifikuota), kuria siekiama atitikti  tarptautinio standarto ISO 9001:2015 reikalavimus.

[[#ex]]

Kontaktai


Strateginiai dokumentai

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2023 m. socialinių paslaugų planas, kuriame numatyta įgyvendinti šiuos tikslus:
1. Užtikrinti  socialinių paslaugų teikimą šeimai ir vaikams
2. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą asmenims su intelekto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams
3. Stiprinti socialinį darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis
4. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims, vaikams ir suaugusiems asmenims su fizine negalia
5. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir socialinių darbuotojų profesinius gebėjimus.

Įgyvendinant užsibrėžtus tikslus numatyti uždaviniai ir priemonės, kurios detalizuojamos pridėtame Priemonių plane 2023 metams (čia). 
Kviečiame teikti savo pasiūlymus, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus šiuo el. paštu: lendra.bukauskiene@telsiai.lt, arba paštu 
Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) Socialinės paramos ir rūpybos skyriui, Džiugo g. 6, LT-87116, Telšiai. 

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų  planas

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2022 m. socialinių paslaugų planas, kuriame numatyta įgyvendinti šiuos tikslus:

  1. Plėtoti kompleksiškai teikiamų paslaugų teikimą šeimai ir vaikams.
  2. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams.
  3. Stiprinti socialinį darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis
  4. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims, vaikams ir suaugusiems asmenims su fizine negalia
  5. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir socialinių darbuotojų profesinius gebėjimus.

Kviečiame susipažinti su priemonių planu (nuoroda) ir teikti savo pasiūlymus, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus šiuo el. paštu: lendra.bukauskiene@telsiai.lt, tel. 8 686 62931 arba paštu Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) Socialinės paramos ir rūpybos skyriui, Džiugo g. 6, LT-87117, Telšiai.

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų  planas

Rengiamas Telšių rajono savivaldybės 2021 m. socialinių paslaugų planas, kuriame numatyta įgyvendinti šiuos tikslus:

  1. Plėtoti kompleksinių paslaugų teikimą šeimai ir vaikams.
  2. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą asmenims su proto ir psichikos negalia bei jų šeimos nariams.
  3. Stiprinti socialinį darbą su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis.
  4. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su fizine negalia.
  5. Didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir socialinių darbuotojų profesinius gebėjimus.

Kviečiame teikti savo pasiūlymus, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus šiuo el. paštu: reda.raginskiene@telsiai.lt, tel. 8444 53895 arba paštu Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracijos) Socialinės paramos ir rūpybos skyriui, Karaliaus Mindaugo g. 36, LT-87103, Telšiai.

Kiti strateginiai dokumentai


Piniginė socialinė parama

1. Socialinė parama mokiniams   PAS2426
2. Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimas SPIS PAS3665
3. Transporto išlaidų kompensacija   PAS2496
4. Šalpos kompensacijos skyrimas   PAS4217
5. Šalpos našlaičio pensijos skyrimas   PAS3046
6. Šalpos senatvės pensijos skyrimas   PAS3046
7. Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas SPIS PAS21179
8. Socialinės pašalpos skyrimas nepasiturintiems gyventojams SPIS PAS6840
9. Globos (rūpybos) išmokos ir globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas SPIS PAS3021
10. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas SPIS PAS3035
11. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas SPIS PAS3020
12. Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas SPIS PAS4217
13. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas SPIS PAS4217
14. Išmokos vaikui skyrimas SPIS PAS4217
15. Būsto šildymo išlaidų, geriamo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas SPIS PAS3025
16. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas   PAS31904
17. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas   PAS31903
18. Kredito paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją   PAS31674
19. Šalpos neįgalumo pencijos skyrimas   PAS3046

 

Prašymų formos piniginei socialinei paramai gauti

Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą 
Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą 
Prašymas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos suteikimo Atsisiųsti formą 
Prašymo dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti modernizuoti ir palūkanų apmokėjimą nustatymo forma Atsisiųsti formą 
Šeimos  duomenys socialinei paramai gauti  Atsisiųsti formą
Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą

Socialinės paslaugos

Teikiamos socialinės paslaugos


Naujienos


Telšių rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisija

 2023 m. vasario 21 d. 14.00 val. , organizuojamas Telšių rajono neįgaliųjų reikalų komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Dėl 2022 m. Neįgaliųjų reikalų komisijos ataskaitos patvirtinimo.
2. Dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų poreikio vertinimo ir paslaugų teikimo.
3. Kiti, einamieji klausimai.
Posėdis vyks Telšių rajono savivaldybės socialinės paramos ir rūpybos skyriaus posėdžių salėje, adresu: Džiugo g. 6, Telšiai.

Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininkė Giedrė Nagienė

 

 

 

 


Vykdomi projektai


Socialiniai projektai

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-1987 „Dėl 2023 metų projektų finansavimo prioritetų patvirtinimo“ 2 punktu, patvirtinti šie socialinių projektų prioritetai 2023 metais:

1. bendrųjų socialinių paslaugų teikimas;

2. nevyriausybinių organizacijų, veikiančių socialinės pagalbos teikime, veiklai skatinti ir vykdyti;

3. savanorystės skatinimo priemonės ir savanorių įtraukimas į socialinę veiklą ar paslaugų teikimą.

• Lėšų projektams finansuoti tvarkos aprašas

• Projekto paraiškos forma

• Ataskaitų formos


 

Kliento pasitenkinimo socialinėmis paslaugomis anketa

Pasirinkite įstaigą / organizaciją, kurią norite įvertinti.

Vertinamos įstaigos būtų šios:

1. Telšių socialinių paslaugų centras ir jo struktūriniai padaliniai:

2. Telšių rajono senelių globos namai ir jo struktūrinis padalinys:

3. Telšių vaikų globos namai;

4. Telšių centras „Viltis“;

5. Socialinės paramos ir rūpybos skyrius;

6. Viešosios įstaigos;

7. Nevyriausybinės organizacijos.

[[#ex]]