2022-05-25 Atnaujinimo data: 2023-05-31
Spausdinti

Ilgalaikiai planavimo dokumentai

Galimybių studijos/strategijos

Telšių regiono integruota teritorijų vystymo programa

Bendrieji planai