2022-05-25 Atnaujinimo data: 2023-11-09
Spausdinti

Ilgalaikiai planavimo dokumentai

[[#ex]]

Telšių rajono savivaldybės 2004-2020 m. strateginis plėtros planas

[[#ex]]

Galimybių studijos/strategijos

Telšių regiono integruota teritorijų vystymo programa

Bendrieji planai

Telšių miesto žalinimo planas