2022-05-25 Atnaujinimo data: 2023-01-12
Spausdinti

Ilgalaikiai planavimo dokumentai

Galimybių studijos/strategijos

Telšių regiono integruota teritorijų vystymo programa

Bendrieji planai