2023-06-02 Atnaujinimo data: 2023-06-02
Spausdinti

Skelbiamas konkursas laisvoms Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyresniojo specialisto pareigoms eiti

first image

Skelbimo Nr.: 56256
Skelbimo data: 2023-06-02
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Telšių rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 8,30
Pareigybės aprašymas:

Pareigybės charakteristika

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Veiklos sritis

3. Administracinių paslaugų teikimas.

Pareigybės specializacija

4. Piniginės paramos ir kompensacijų skyrimas. Atliekų rinkliavos lengvatų suteikimas..

Funkcijos

5. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
6. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
9. Priima ir aptarnauja asmenis.
10. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo.
12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
13. Administruoja ir organizuoja asmenų teisės į piniginę socialinę paramą bendra ir išimties tvarka, į piniginę paramą paslaugomis, į vietinės rinkliavos lengvatą įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka..
14. Vykdo visų rūšių išmokų ir kompensacijų perskaičiavimą. Organizuoja ir administruoja vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos skyrimą..
15. . Rengia sprendimų dėl piniginės paramos, kompensacijų ir lengvatų suteikimo projektus..
16. Vykdo visų rūšių socialinių išmokų, kompensacijų, socialinės paramos pirminę ir paskesnę kontrolę. Atlieka buities tyrimus..
Specialieji reikalavimai

17. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
17.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

Kompetencijos

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
18.1. komunikacija - 3 lygis;
18.2. analizė ir pagrindimas - 2 lygis;
18.3. patikimumas ir atsakingumas - 2 lygis;
18.4. organizuotumas - 2 lygis;
18.5. vertės visuomenei kūrimas - 2 lygis.
19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
19.1. informacijos valdymas - 2 lygis;
19.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 2 lygis.


Informacija apie įstaigą: Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Žemaitės g.14, LT-87133 Telšiai, juridinių asmenų registras, kodas 180878299
Vertinimo metodai: Nenustatyta
 
Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Atrankų skyriaus Specialistas
Vardas, Pavardė: Arūnas Bulota
Telefonas: +37052196829; +37067285830
El.paštas: arunas.bulota@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2