[[#ex]]

2024 m.

Emocinis balansas padeda priimti kokybiškus sprendimus

Gegužės 28 d. mokymuose "Kaip išnaudoti emocijų energiją kokybiškų sprendimų priėmimui?" Telšių rajono savivaldybė administracijos seniūnijų seniūnai, bendruomenių lyderiai stiprino savo emocinę kompetenciją. Šie žmonės prisideda prie sėkmingo Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo Telšių r. savivaldybėje.

Mokymų programos vadovė ir lektorė Nomeda Maraziene (VšĮ Lyderystės ekspertų grupės vadovė) mokymų dalyviams padėjo atsakyti į klausimus, kas padeda išlaikyti emocinį balansą ir kodėl svarbu atliepti pašnekovų emocinius poreikius bei valdyti save sudėtingose konfrontacijos situacijose. Tyrimai rodo, kad emocinė kompetencija (asmeninė ir tarpasmeninė) lemia iki 50% galutinio rezultato.

Apžvalgą apie Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimą Telšių rajono savivaldybėje padarė ir dalyvius su pakeitimais 2024 metų "Bendruomenių iniciatyvų projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos apraše"  supažindino Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Regina Radimoniene.

Mokymų pradžioje dalyvius pasveikino Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė ,

Mokymus organizavo Telšių švietimo centras. Mokymų medžiaga:

Kaip išnaudoti emocijų energiją kokybiškų sprendimų priėmimui?

Bendruomeniškumo ugdymas - geroji Telšių rajono savivaldybės patirtis 2020 - 2024 metais įgyvendinant dalyvaujamąjį biudžetą

 
     
 
     
 
     
 
     
 

2023 m.

Apskritojo stalo diskusija "Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas Telšių rajono savivaldybėje 2024 m.

Mokymai „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas Telšių rajono savivaldybėje 2023 M.“ (mokymų programa)

2023 m. kovo 28 d. vykusiuose nuotoliniuose mokymuose „Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimas Telšių rajono savivaldybėje 2023 m.“ buvo siekiama ugdyti Telšių rajono savivaldybės gyventojų, kaip pilietinės visuomenės atstovų, gebėjimus Dalyvaujamojo biudžeto sudarymo srityje ir suteikti jiems žinių ir įgūdžių apie šio projekto vykdymo procesus vietos lygiu. Mokymuose taip pat buvo pristatyta geroji Dalyvaujamojo biudžeto dalyvių patirtis Telšių rajono savivaldybėje. Mokymus organizavo Telšių rajono savivaldybės administracija ir Telšių švietimo centras. Juose dalyvavo daugiau nei 70 žmonių: Telšių rajono savivaldybės tarybos, administracijos, seniūnijų, kaimiškųjų bendruomenių, švietimo, kultūros, medicinos, verslo įstaigų  atstovai. Mokymus vedė Telšių švietimo centro metodininkė N.Vaičekauskė.

Paskaitos „Idėjos, keičiančios pasaulį“ lektoriaus - Gabrieliaus Liaudansko-Svaro, visuomenininko, Lietuvos šaulių sąjungos nario, hip hop grupės G&G Sindikatas įkūrėjo ir lyderio, patirtis dalyvaujant socialiniuose projektuose, jo išsakytos mintys apie savo kaip aktyvaus piliečio santykį su valstybe, padrąsinimas svajoti, būti smalsiems ir veikti pakvietė mokymų dalyvius tapti aktyviais ir atsakingais savo bendruomenės nariais. Anot pranešėjo: „Stabdžiai egzistuoja mūsų galvoje“, „Kartą suklupę ženkime kitą žingsnį„ ir „Kelias atsiranda po žengiančio kojomis“.

Mokymuose dalyvavęs Telšių rajono savivaldybės direktorius Tomas Katkus pasidžiaugė, kad vis daugiau rajono gyventojų balsuoja už jiems patinkančias idėjas: jeigu per I-ąjį etapą - 2020 m. už projektų idėjas balsavo 2207 gyventojai, tai III-jame etape - 2022 m. balsavusiųjų skaičius išaugo iki 10 526. Tačiau direktorius paskatino gyventojus, bendruomenes ir toliau susitelkti, siūlyti idėjas ir, svarbiausia - palaikyti savo projektus, t. y., balsuoti už juos.

Direktoriui pritarė ir Telšių rajono savivaldybės administracijos finansų skyriaus vedėja Regina Radimonienė ir jos pavaduotoja Daiva Vaitkuvienė. Ypač svarbu nepasiduoti, nenuleisti rankų, jeigu ir nepavyko laimėti iš pirmo karto. Telšių rajono savivaldybės tarybos narys, bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų pasiūlymų vertinimo konsultacinės darbo grupės pirmininkas Tomas Lekavičius ruošiantiems teikti idėjų projektus 2023 m. pateikė konkrečių patarimų. Pranešėjas atkreipė dėmesį, kad patrauklesni yra tie projektai, kuriuose daugiau dėmesio skirta vizualizacijai. Ir, žinoma, laimi aktyvi bendruomenė.

 


2022 m.

Mokymai „Gerosios patirties pasidalinimas įgyvendinant dalyvaujamąjį biudžetą - Panevėžio rajono savivaldybės geroji patirtis“ (mokymų programa)


2021 m.

Mokymai "Bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimas per dalyvaujamąjį biudžetą"

 

Mokymai „Gerosios patirties pasidalinimas įgyvendinant dalyvaujamąjį biudžetą“

Mokymų programa

Mokymų dalyvių refleksija

 

      


2020 m.

Mokymai "Bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų teikimas ir įgyvendinimas"

Mokymų „bendruomenės iniciatyvų projektų idėjų teikimas ir įgyvendinimas" medžiaga

   
 


Vaizdo transliacija

[[#ex]]