2022-02-09 Atnaujinimo data: 2024-07-02
Spausdinti

Tarptautinis bendradarbiavimas

Švedija

SEVŠIONAS (Sävsjö)

1997 m. rugpjūčio 30 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. Šioje sutartyje nutarta bendradarbiauti, stiprinti supratimą tarp miestų, keistis patirtimi savivaldos srityje, užmegzti kontaktus tarp miestų gyventojų, suteikti gyventojams galimybę keistis žiniomis ir patirtimi įvairiose srityse. 

Austrija

LYCENAS (Liezen)

1998 m. rugpjūčio 30 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. 

Lenkija

MOZOVIJOS MINSKAS (Mińsk Mazowiecki)

2006 m. birželio 10 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. Joje numatyta bendradarbiauti savivaldos, verslo ir investicijų plėtros, kultūros, švietimo, sporto bei turizmo srityse. 

Ukraina

LEBEDINAS (Лебедин)

2008 m. liepos 10 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. Joje nutarta palaikyti ir skatinti įvairių grupių kontaktus, keistis oficialiomis delegacijomis. 

Vokietija

BASUMAS (Bassum)

2009 m. rugsėjo 22 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis. Numatyta remti piliečių bendradarbiavimą, siekiant geresnio tarpusavio supratimo, draugystės, brolybės ir vienybės Europoje. 

Austrija

OBDACHAS (Obdach)

2010 m. birželio 18 d. pasirašyta Bendradarbiavimo sutartis su St. Annos am Lavantegg’o savivaldybe. Joje numatyta užmegzti ryšius tarp suinteresuotų kultūros, sporto,  socialinių sričių atstovų ir grupių, vykdyti bendrus jaunimo projektus, kurti palankias sąlygas bendradarbiaujant turizmo srityje, dalyvauti bendruose savivaldybių projektuose ir dalintis gerąja darbo patirtimi.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. St. Annos am Lavantegg’o savivaldybė tapo Obdach’o savivaldybės dalimi ir 2017 m. rugsėjo 8 d. pasirašyta nauja Bendradarbiavimo sutartis. 

Vokietija

ŠTEINFURTAS (Kreis Steinfurt)

2011 m. gegužės 10 d. pasirašyta Partnerystės sutarties pratęsimo sutartis.

2005 m. spalio 27 d. tarp Telšių ir Šteinfurto apskričių buvo pasirašyta draugystės ir partnerystės sutartis. Po įvykusios administracinės reformos Telšių regiono plėtros tarybos 2010 m. rugpjūčio 31 d. ir Šteinfurto apskrities tarybos 2010 m. spalio 25 d. sprendimais nutarta pratęsti daugiau kaip 5 metus gyvuojančius ir aktyviai puoselėjamus draugiškus santykius. 

Čekija

KRNOVAS (Krnov)

2001 m. gegužės 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su buvusia Telšių apskrities viršininko administracija. Po įvykusios administracinės reformos, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T1-456 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Telšių rajono savivaldybės ir Čekijos Respublikos Krnovo miesto“ nutarta pratęsti draugiškus santykius.

2013 m. balandžio 20 d. Krnovo mieste pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurios tikslas — suartinti abiejų miestų gyventojus bei stiprinti draugystės ryšius tarp Lietuvos ir Čekijos. Numatyta didžiausią dėmesį skirti institucijų ir organizacijų bendradarbiavimui, savitarpio pagalbai, istorijos, kultūros, politinio ir ekonominio išsivystymo pažinimui, jaunimo bendradarbiavimui meno, švietimo ir sporto srityse.

Prancūzija

Sent Egrevas (Saint-Egreve)

2017 m. birželio 1 d. Telšiuose Saint-Egrèv‘ės merės Catherin‘os Kamowski vardu pirmasis mero pavaduotojas Daniel‘is Boisset‘as ir Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas pasirašė „Miestų giminiavimosi priesaiką“.

Ja pasižadėta skatinti ir palaikyti abiejų šalių piliečių mainus. Prisiekta skatinti laisvę, demokratiją, lygybę ir teisinę valstybę. Parašais patvirtintas susitarimas suvienyti pastangas, kad, suvokdami savo galimybes, galėtume prisidėti prie būtino taikos įtvirtinimo, progreso ir klestėjimo – Europos vienybės.

Sakartvelas

MESTIJA (Mestia)

2018 m. birželio 9 d. Telšiuose pasirašyta bendradrbiavimo sutartis su Sakartvelo Mestijos savivaldybe. Šia bendradarbiavimo sutartimi numatoma plėtoti ryšius tarp suinteresuotų kultūros, švietimo, sporto, verslo ir turizmo sričių atstovų ir grupių.