2022-10-28 Atnaujinimo data: 2022-11-17
Spausdinti

Kompensacijos už šildymą

Kompensacijas už šildymą gaus daugiau rajono gyventojų

Artėja šildymo sezonas, todėl ne viena šeima domisi, kaip galėtų sumažinti mokesčių naštą dėl išaugusių energetinių išteklių, padidėjusių kieto kuro kainų, ar jiems priklausytų kompensacijos už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį.

Teisę gauti kompensacijas už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį (toliau – kompensacijos) pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (toliau – Įstatymas) turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu atitinka reikalavimus, išdėstytus minėtame įstatyme.

Kompensacijos skiriamos atsižvelgus į būste gyvenančių asmenų bendras pajamas, būsto plotą. Būsto šildymo išlaidų kompensacijų dydis taip pat priklauso nuo valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio, oro temperatūros ir šildymui sunaudojamos energijos ar kuro rūšies bei jo kainos. Šiuo metu VRP yra 147 Eur.

Taip pat svarbu, kad asmuo, besikreipiantis dėl kompensacijų, būtų išnaudojęs visas teisėtas kitų pajamų gavimo galimybes (sudaryti teismo patvirtintą sutartį dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo, dėti pastangas, kad gautų pajamų iš nuosavybės teise priklausančio ir nenaudojamo turto (nuoma, pardavimas) ir kita).

Dėl paramos skyrimo reikia kreiptis pagal deklaruotą arba nuomojamo būsto gyvenamąją vietą į Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus ar seniūnijos specialistus, kurie konsultuos ir priims prašymą-paraišką bei reikiamus dokumentus. Iš karto atsakyti, kam ir kiek bus kompensuojama už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį, yra sudėtinga. Kiekvienas atvejis yra individualus.

Vertinant asmenų teisę į kompensacijas ir apskaičiuojant pajamas, į pajamas neįskaitoma išmoka vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, tikslinės kompensacijos (priežiūros (pagalbos) ir slaugos), vienišo asmens išmoka, Sodros našlių pensija bei dalis darbinių pajamų ir dalis nedarbo socialinio draudimo išmokos:

  • - 20 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims, neauginantiems vaikų, arba vienam gyvenančiam asmeniui;
  • - 25 procentai – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vieną ar du vaikus;
  • - 30 procentų – bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų;
  • - 35 procentai – asmenims, vieniems auginantiems vieną ar du vaikus;
  • - 40 procentų – asmenims, vieniems auginantiems tris ar daugiau vaikų.

Kompensacijai apskaičiuoti taikomi būsto naudingojo ploto normatyvai: 50 kvadratinių metrų – vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam šeimos nariui; 12 kvadratinių metrų antram šeimos nariui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir kiekvienam paskesniam bendrai gyvenančiam asmeniui.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 VRP dydžių (294 Eur) kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 VRP (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. Gyvenant būste kelioms asmenų grupėms ir kai atsiskaitoma pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), kompensacijos dydis apskaičiuojamas tokia pačia tvarka kaip vienai bendrai gyvenančiai asmenų grupei, t. y. taikant 2 VRP dydžius kiekvienam tame būste gyvenančiam asmeniui.

Žemiau pateikiami pavyzdžiai būsto šildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti.

1. Pavyzdys. 4 asmenų šeima – abu dirbantys tėvai augina 2 vaikus (darbo užmokestis – 1500 Eur ir 1200 Eur). Šeimos pajamos per mėnesį „į rankas“ – 1765,18 Eur. Buto plotas 65 kv. m. 

Būsto naudingojo ploto normatyvas šeimai – 70 kv. m, todėl kompensacija skiriama už visą turimą būsto plotą, t. y. už 65 kv. m. 
Už būsto šildymą šeimai reikėtų mokėti vidutiniškai apie 100 Eur.
10 proc. skirtumo tarp šeimos pajamų ir VRP dydžio sudaro:

(1765,18 – 25 proc. = 1323,89 – 1176 Eur (294*4)) x 0,10 proc. = 14,79 Eur (šeima už būsto šildymą gali mokėti 14,79 Eur). Kompensacijos dydis: (100 – 14,79) = 85,21 Eur.

2. Pavyzdys. 2 asmenų šeima – dirbanti mama viena augina 1 vaiką (darbo užmokestis – 1000). Šeimos pajamos per mėnesį „į rankas“ – 694,64 Eur + 150 Eur alimentų = 844,64 Eur. Buto plotas 40 kv. m.

Būsto naudingojo ploto normatyvas šeimai – 50 kv. m, todėl kompensacija skiriama už visą turimą būsto plotą, t. y. už 40 kv. m. 
Už būsto šildymą šeimai reikėtų mokėti vidutiniškai apie 60 Eur.
10 proc. skirtumo tarp šeimos pajamų ir VRP dydžio sudaro:

(694,64 – 35 proc. = 451,52 Eur + 150 Eur = 601,52 Eur – 294 * 2) x 0,10 proc. = 1,35 Eur (šeima už būsto šildymą gali mokėti). Kompensacijos dydis: (60 – 1,35) = 58,65 Eur.

3. Pavyzdys. Vienas gyvenantis nedirbantis neįgalus asmuo, netekęs 85 proc. darbingumo.

Asmens pajamos per mėnesį – 450 Eur neįgalumo pensija. Buto plotas 30 kv. m. 
Būsto naudingojo ploto normatyvas vienam gyvenančiam asmeniui – 50 kv. m, todėl kompensacija skiriama už visą turimą būsto plotą, t. y. už 30 kv. m.
Už būsto šildymą asmeniui reikėtų mokėti vidutiniškai apie 45 Eur. 
10 proc. skirtumo tarp asmens pajamų ir VRP dydžio sudaro:

(450 – 441 Eur (147*3)) x 0,10 proc. = 0,90 Eur (asmuo už būsto šildymą gali mokėti ne daugiau kaip 0,90 Eur. Kompensacijos dydis: (45 – 0,90) = 44,10 Eur.

4. Pavyzdys. 2 pensinio amžiaus asmenų šeima. 
Šeimos pajamos per mėnesį – 900 Eur. Buto plotas 60 kv. m.
Būsto naudingojo ploto normatyvas šeimai – 50 kv. m, kompensacija skiriama už 50 kv. m, už 10 kv. m šeima turės susimokėti pati.
Už normatyvinio ploto būsto šildymą šeimai reikėtų mokėti vidutiniškai apie 75 Eur.
10 proc. skirtumo tarp šeimos pajamų ir VRP dydžio sudaro:

(900 – 588 Eur (294*2)) x 0,10 proc. = 31,20 Eur (šeima už 50 m2 būsto šildymą gali mokėti ne daugiau kaip 31,20 Eur. Kompensacijos dydis: (75 – 31,20) = 43,80 Eur.

Kompensacijos skiriamos ne tik už centralizuotai tiekiamą šildymą, tačiau ir už šildymą dujomis, elektra, kietu kuru, t. y. ir asmenims, gyvenantiems nuosavuose namuose. Atkreipiame dėmesį, kad kreipiantis dėl šių kompensacijų visais atvejais namo šildymo būdas turi būti registruotas VĮ ,,Registrų centras“ arba pateikiami leidimas įsirengti šildymo būdą bei šildymo įrangos pirkimo dokumentai. Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis, gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą). Nustačius teisę gauti kompensacijas,  kiekvieną mėnesį reikės pateikti skaitiklių rodmenis apie elektros ir dujų suvartojimą bei elektros tarifus.

Gyventojai, norintys sužinoti, kokią būsto šildymo kompensaciją jie gali gauti, tai gali padaryti ir internetu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė skaičiuoklę. Prašymo-paraiškos formą piniginei socialinei paramai gauti galima užpildyti bei pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas) elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt. Šioje svetainėje yra įdiegti mokomieji videofilmai su įgarsinimu ir titrais, kaip prisijungti prie SPIS ir užpildyti bei pateikti prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti (www.spis.lt/Titulinis/VideoInstrukcijos). Sužinoti preliminarų būsto šildymo kompensacijos dydį galite pasinaudoję skaičiuokle (www.spis.lt/skaiciuokles).

Primename, Telšių miesto gyventojų prašymai priimami Socialinės paramos ir rūpybos skyriuje, Džiugo g. 6, pagal išankstinę registraciją. Informacija teikiama telefonais: 60678; 40209; 8 687 05233; 8 687 68615 (kai pavardės prasideda raidėmis A, B, C, Č, D, E, F, G), 60679; 40208; 8 618 46721; 8 687 65660 (kai pavardės prasideda raidėmis H, I, Y, J, K, L), 60332; 40204; 8 620 42016; 8 616 98386 (kai pavardės prasideda raidėmis M, N, O, P, R), 60642; 40205; 8 698 54439; 8 682 93799 (kai pavardės prasideda raidėmis S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž). Seniūnijų gyventojai kreipiasi į savo seniūnijas.

Prašymų formos piniginei socialinei paramai gauti

Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą 
Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą 
Prašymas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos suteikimo Atsisiųsti formą 
Prašymo dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti modernizuoti ir palūkanų apmokėjimą nustatymo forma Atsisiųsti formą 
Šeimos  duomenys socialinei paramai gauti  Atsisiųsti formą
Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys Atsisiųsti formą

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus

vedėjo pavaduotoja                                                     Dainora Gedmintienė