2022-02-09 Atnaujinimo data: 2023-11-15
Spausdinti

Mokesčiai

[[#ex]]

Nekilnojamojo turto mokestis

LR Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme nustatytos mokesčio tarifo ribos - nuo 0,5 procento iki 1 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Savivaldybės taryba nustato konkretų nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, galiosiantį nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 d.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas


Valstybinės žemės nuomos mokestis

Informuojame, kad žemės nuomos mokesčio mokėtojams suteikta galimybė deklaracijas peržiūrėti internetinėje svetainėje adresu https://telsiai-savitarna.algoritmas.lt

Jums suteiktas mokėtojo kodas XXXXXXX ir pirminis slaptažodis XXXXXXXX” nurodyti žemės nuomos mokesčio deklaracijoje. Dėl informacijos apie suteiktą mokėtojo kodą ir pirminį slaptažodį galite kreiptis tel. 8 444 56180 arba el. p. daiva.vaitkuviene@telsiai.lt

Asmenys, kuriems Telšių rajone  išnuomota valstybinė žemė arba valstybinės žemės naudotojai žemės nuomos mokestį sumoka į Telšių rajono savivaldybės administracijos surenkamąją sąskaitą:

Gavėjas: Telšių rajono savivaldybės administracija (įm. k. 1808782999)
Gavėjo sąskaita: LT15 7181 7000 0113 0077
Gavėjo bankas: AB Šiaulių banko Telšių KAS (banko kodas 71817)

Žemės nuomos mokesčio sumokėjimo terminas - iki kalendorinių metų lapkričio 15 dienos.

Fiziniams asmenims žemės nuomos mokesčio deklaracijos išsiunčiamos paštu iki kalendorinių metų lapkričio 1 dienos.

Juridiniai asmenys, pagal pateiktus kadastro duomenis patys apskaičiuoja žemės nuomos mokesčio dydį  ir pateikia užpildytą žemės nuomos mokesčio deklaraciją Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui (Žemaitės g. 14, Telšiai, 310 kab., tel. (8 444) 56180) arba elektroninių paslaugų portale "Elektroniniai valdžios vartai", www.epaslaugos.lt.

Formos 

Asmenys elektroninių paslaugų portale „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt gali pateikti Telšių rajono savivaldybės administracijai šiuos dokumentus:

  • žemės nuomos mokesčio deklaracijas;
  • prašymus gražinti žemės nuomos mokesčio permoką;
  • prašymus dėl pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą;
  • prašymus dėl žemės nuomos mokesčio lengvatos taikymo ar visiško atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio ( Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimas T1-194 "Dėl mokesčių lengvatų teikimo verslo subjektams taisyklių patvirtinimo" nustatyta tvarka)

Plačiau


Žemės mokestis

LR Žemės mokesčio įstatyme nustatytos žemės mokesčio tarifo ribos - nuo 0,01 procento iki 4 procentų žemės mokestinės vertės. Savivaldybės taryba nustato konkretų žemės mokesčio tarifą.


Paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimo Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais mokestis


Lengvatos

Esant galimybei taikyti kelias Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas nekilnojamojo turto ir/ar žemės ir/ar valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatas, taikoma tik viena  lengvata tos pačios rūšies mokesčiui (pvz. jeigu mokesčių mokėtojui taikoma nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio lengvata kaip verslui, vykdančiam komercinę veiklą rekonstruojamoje  Respublikos gatvėje, tai nebetaikoma šių mokesčių  lengvata kaip verslo subjektui, nukentėjusiam nuo COVID-19, t.y. lengvatos nesumuojamos).

[[#ex]]