2024-04-30 Atnaujinimo data: 2024-04-30
Spausdinti

Asmenų su negalia reikalų koordinatorius

2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas), kuriuo savivaldybės administracijoms pavesta atlikti asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkciją.
Asmenų su negalia reikalų koordinatorius stebės ir bus atsakingas už tai, kaip Telšių rajono savivaldybės teritorijoje įgyvendinama asmenų su negalia socialinės integracijos politika ir užtikrinamos asmenų su negalia teisės, kurios yra nustatytos tarptautiniuose dokumentuose, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Daiva Rubavičienė

Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus
asmenų su negalia reikalų koordinatorė

Džiugo g. 6, Telšiai

Kabineto Nr. 109

Tel. +370 61228740

El. paštas daiva.rubaviciene@telsiai.lt