2022-05-19 Atnaujinimo data: 2023-05-04
Spausdinti

Vykdomi projektai 2014-2020 m.

 1. Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“
 2. Projektas „Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams“
 3. Projektas „Telšių rajono darželių infrastruktūros modernizavimas, didinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą“
 4. Projektas „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“
 5. Projektas „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“
 6. Projektas „Telšių rajono Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos modernizavimas, siekiant didinti veiklos efektyvumą“
 7. Projektas „Tryškių miestelio viešųjų erdvių atnaujinimas“
 8. Projektas „Ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų tuberkulioze segantiems asmenims gerinimas Telšių rajone“
 9. Projektas „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Telšių rajone“
 10. Projektas "Dalyvaujamojo biudžeto taikymas Baltijos jūros regione" ("Empowering participatory budgeting in the Baltic sea region")
 11. Projektas „Institucinės globos pertvarka Telšių rajone“
 12. Projektas „Dialogue in the silence and the dark“ – a new way to discover a different world“ Nr . LLI-377.  [ nuoroda ]
 13. Projektas „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra II etapas“
 14. Projektas „Mokslo paskirties pastato, esančio Respublikos g. 28, Telšių mieste, rekonstravimas, pritaikant neformaliojo švietimo reikmėms“
 15. Projektas „Sveikatos netolygumų mažinimas Telšių rajone, vykdant traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktiką“
 16. Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“
 17. Projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone”
 18. Projektas „Telšių dienos centro pritaikymas neįgaliųjų senyvo amžiaus asmenų poreikiams“
 19. Projektas „Telšių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą, II etapas“
 20. Projektas „Telšių miesto centrinio stadiono apšvietimo įrengimas"
 21. Projektas „Darnaus judumo priemonių diegimas Telšių mieste"
 22. Projektas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Telšių rajono savivaldybėje“
 23. Projektas „Švietimo paslaugų kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“.