2024-06-20 Atnaujinimo data: 2024-06-20
Spausdinti

2024-06-27, 13.00 val. Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdis

first image

Posėdžio vieta – Telšių rajono savivaldybės Didžioji salė. Posėdis vyks kontaktiniu būdu.
 

    
I. Pranešėjas – Savivaldybės meras Tomas Katkus

1.    Dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (RT-296).
2.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 metų II pusmečio posėdžių laiko patvirtinimo (RT-266).

II. Verslo, ekonomikos ir finansų komitetas
Pranešėja – Vilma Šakienė

3.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl Telšių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (RT-297).
4.    Dėl Telšių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (RT-278).
5.    Dėl leidimo organizuoti nekilnojamojo turto patalpos – buto, esančio Medvėgalio g. 8-2, Telšiuose, pirkimą neskelbiamų derybų būdu (RT-275).
6.    Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vardo suteikimo viešo konkurso (RT-295).
7.    Dėl Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo nustatymo (RT-291).
8.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-214 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis ir Telšių rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (RT-290).
9.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T1-44 „Dėl Telšių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo (RT-301).
10.    Dėl pritarimo vyskupo Motiejaus Valančiaus namo (KVR UN.K. 10570), S. Daukanto g. 10A, Varniuose, Telšių r. sav., tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto įgyvendinimui ir lėšų skyrimui (RT-265). 
11.    Dėl Religinių bendruomenių ir bendrijų valdomo kultūros paveldo apsaugos ir lankytinų vietų atnaujinimo darbams finansavimo skyrimo tvarkos aprašas (RT-308). 

III. Vietinio ūkio, ekologijos ir kaimo komitetas
Pranešėjas – Saulius Urbonas

12.    Dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo koncesijos pagrindu inicijavimo (RT-277).
13.    Dėl nekilnojamojo turto perdavimo Telšių rajono savivaldybės administracijai (RT-271).
14.    Dėl ilgalaikio turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai „Telšių futbolo ateitis“ (RT-272).
15.    Dėl viešame aukcione parduodamo Telšių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo (RT-274).
16.    Dėl Telšių rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-280).
17.    Dėl savivaldybės turto investavimo ir uždarosios akcinės bendrovės „Telšių vandenys“ įstatinio kapitalo padidinimo (RT-286).
18.    Dėl sutikimo investuoti statinius, esančius suformuotuose valstybinės žemės sklypuose, išdavimo (RT-289).
19.    Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto 2023 metų ataskaitos patvirtinimo (RT-294).
20.    Dėl ilgalaikio turto perdavimo Telšių rajono savivaldybės administracijai (RT-298).
21.    Dėl ilgalaikio turto perdavimo Telšių sporto ir rekreacijos centrui (RT-304).
22.    Dėl ilgalaikio turto perdavimo Telšių rajono savivaldybės Viešvėnų kultūros centrui (RT-306).
23.    Dėl trumpalaikio turto patikėjimo ir panaudos teisės pasibaigimo (RT-314).
24.    Dėl 2023 m. gruodžio 29 d. savivaldybės turto nuomos sutarties Nr. S-21732 pakeitimo (RT-302).
25.    Dėl Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomos (RT-303).
26.    Dėl valstybinės žemės sklypo dalies perdavimo neatlygintinai naudotis (RT-315).
27.    Dėl sutikimo parduoti žemės sklypo dalį, esančią Gedimino g. 19, Telšių m. , kai bendraturtis – Lietuvos Respublika, išdavimo (RT-264).
28.    Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos (RT-273).
29.    Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo nuomos (RT-276).
30.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-195 „Dėl Telšių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (RT-292).
31.    Dėl Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, esančio adresu: Lendrupio g. 10, Lauko Soda, Telšių r., pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo (RT-281).
32.    Dėl  turto perdavimo humanitarinei pagalbai teikti (RT-282).
33.    Dėl Telšių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto inžinerinių tinklų – valymo įrenginių, esančių adresu: Rainių g. 10, Judrėnų k., Telšių r., pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo ir likvidavimo (RT-288).
34.    Dėl pritarimo Telšių rajono savivaldybės dalyvavimui projekte „Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas Telšių regione“ (RT-300).
35.    Dėl pritarimo pakeisti valstybinės žemės sklypo dalies, esančios Žarėnų g. 1B, Varnių m., Telšių r. sav., nuomos sutartį (RT-305).
36.    Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2293-9697, nuomos (RT-309).

IV. Švietimo, kultūros ir sporto komitetas
Pranešėja – Janina Bucevičė

37.    Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų telšių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo, atrankos ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-263). 
38.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T1-29 „Dėl Telšių rajono savivaldybės mokyklų, kurioms nustatomas klasių ir mokinių skaičius, ugdymo grupių ir vaikų skaičius 2024–2025 mokslo metams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (RT-284).
39.    Dėl pritarimo teikti projekto „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas“ paraišką (RT-285).
40.    Dėl Telšių rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančio ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų klasių (grupių) skaičiaus 2024–2025 mokslo metais nustatymo (RT-310).
41.    Dėl Telšių Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos pirmininko pareigų (RT-267).
42.    Dėl Telšių Garbės piliečio vardo suteikimo Adolfui Kišonui (RT-268).
43.    Dėl Meno kūrinių įrengimo Telšių rajone tvarkos aprašo patvirtinimo (RT-270).

V. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas – Remigijus Macas

44.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T1-31 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Telšių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (RT-287).
45.    Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d.sprendimo Nr. T1-261 „Dėl Telšių rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas ir lėšų pervedimo paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (RT-299).
46.    Dėl leidimo pirkti M1 klasės automobilius (RT-293).
47.    Dėl projekto „Sveikatos centrų veiklos modelio diegimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo (RT-311).
48.    Dėl projekto „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas Telšių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo (RT-312).
49.    Dėl 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T1-297 „Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų paslaugų“ pakeitimo (RT-313).


Laimutė Katkuvienė, 56171