2023-05-23 Atnaujinimo data: 2023-05-23
Spausdinti

Įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“

first image

Įgyvendinamas projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“

Telšių rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2020 m. gruodžio 14 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-14-0001 „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ sutartį Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-14-0001 (toliau – Sutartis) dėl projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų su proto ir psichikos negalia plėtra Telšių rajone“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo. Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais VšĮ „Gyvenk kartu“, Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, Telšių centru „Viltis“, Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubu „Telšių atjauta“ ir Dūseikių socialinės globos namais.

Projektu siekiama sudaryti galimybes kiekvienam neįgaliajam gauti individualias, pagal poreikius, paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. 

Siekiant veiksmingo ir tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, Telšių regione kuriama bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų infrastruktūra.

Įgyvendinant projektą jau vykdoma dienos užimtumo centro veikla, adresu K. Mindaugo g. 36, Telšiai. Veiklą vykdo Projekto partneris Telšių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija. Dienos užimtumo centre vykdomos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos, socialinių įgūdžių ugdymo paslaugos, pagalba priimant sprendimus ir kita individuali pagalba žmonėms. Taip pat minėtu adresu bus vykdomos socialinės dirbtuvės, už kurias atsakingas Projekto partneris Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“. Socialinėse dirbtuvėse artimiausiu metu bus pradėta vykdyti siuvyklos veikla ir medienos gaminių dirbtuvėlės, o buitiniai patarnavimai neįgaliesiems ir senjorams jau teikiami. Projekto metu minėtame pastate buvo atliktas remontas ir įsigyta visa reikalinga įranga bei baldai veikloms vykdyti.

Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių atjauta“ taip pat vykdo veiklą apsaugotame būste, kuriame yra apgyvendintas 1 asmuo iš Dūseikių socialinės globos namų ir 3 bendruomenės nariai su negalia.

Projekto partneris VšĮ „Gyvenk kartu“ planuoja nuo vasaros pabaigos pradėti vykdyti grupinio gyvenimo namo veiklą. Name įsigytame ir suremontuotame bei apstatytame įranga ir baldais bus apgyvendinti asmenys iš Dūseikių socialinės globos namų ir Telšių rajono savivaldybės gyventojai, laukiantys eilėje į ilgalaikės socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas, arba kiti Telšių regiono gyventojai, kuriems nustatytas atitinkamas socialinių paslaugų poreikis.

Iš Projekto lėšų taip pat yra įsigyti dar 2 butai apsaugoto būsto paslaugai teikti ir 1 namas, grupinio veiklai vykdyti, kuriems atlikus remontą, apstačius įranga ir baldais bus galima pradėti teikti socialines paslaugas. Apsaugoto būsto paslaugai teikti įsigytuose butuose, artimiausiu metu bus skelbiamas konkursas partneriui atrinkti. Suremontuotame ir pritaikytame antrame grupinio gyvenimo name veiklą vykdys Telšių centras „Viltis“.

Šiuo metu yra vykdomas pirkimas kapitalinio remonto darbams atlikti pastate adresu Kauno g. 9A, Telšiai. Dienos centro ir socialinių dirbtuvių veiklą minėtame pastate vykdys Telšių centras „Viltis“.

Informaciją parengė:

Telšių rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Loreta Kinčiuvienė