2023-05-22 Atnaujinimo data: 2023-05-22
Spausdinti

Informacija apie viešus elektroninius aukcionus

first image

Telšių rajono savivaldybės administracija, kurios kodas 180878299, buveinės adresas: Žemaitės g. 14, Telšių m., skelbia elektroninius / tiesioginius nekilnojamojo turto ir jam priskirtų žemės sklypų (kai parduodamas nekilnojamasis turtas su žeme) pardavimus viešuose aukcionuose.  

Elektroniniai aukcionai:

1. Nekilnojamasis turtas – patalpa – butas (unikalus Nr. 7885-0000-1015:0005, pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), statybos metai 1850, bendras plotas 47,11 kv. m., mediniame vieno aukšto pastate, pirmame aukšte), esantis Kęstučio g. 21A, Telšių m.

Pradinė nekilnojamojo turto kaina – 6100,00 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 60,00 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 50,00 Eur.

Aukciono dalyvio garantinis mokestis – 610,00 Eur.

Fotofiksacija

Sąlygos

2. Nekilnojamasis turtas: patalpa – butas (unikalus Nr. 7892-0001-6011:0010, pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), statybos metai 1920, bendras plotas 39,04 kv. m., medinio dviejų aukštų pastate, pirmame aukšte), esantis Mažojoje Kalno g. 13-5, Telšių m., patalpa – butas (unikalus Nr. 7892-0001-6011:0013, pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), statybos metai 1920, bendras plotas 18,50 kv. m., medinio dviejų aukštų pastate, pirmame aukšte), esantis Mažojoje Kalno g. 13-13, Telšių m.

Pradinė nekilnojamojo turto kaina – 12200,00 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 120,00 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 50,00 Eur.

Aukciono dalyvio garantinis mokestis – 1220,00 Eur.

Fotofiksacija

Sąlygos

3. Nekilnojamasis turtas ir jam priskirtas žemės sklypas: negyvenamoji patalpa – patalpa (unikalus Nr. 4400-5930-3183:4685, bendras plotas 348,94 kv. m., statybos metai 1989, pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos) ir šiam objektui priskirtas 0,2545 ha žemės sklypas iš 0,3594 ha (kadastro Nr. 7890/0003:314, kadastro vietovės pavadinimas – Žarėnų k.v., unikalus Nr. 4400-5277-2748), esantys Telšių g. 8A, Žarėnų mstl., Telšių r.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo kaina – 20829,00 Eur.

Pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 19500,00 Eur.

Pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 1200,00 Eur.

Žemės sklypo formavimo išlaidų kaina – 129,00 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 200,00 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 50,00 Eur.

Aukciono dalyvio garantinis mokestis – 2082,00 Eur.

Fotofiksacija

Sąlygos

Dalyvių registravimo pradžia ir pabaiga (1-3 aukcionai): nuo 2023-07-11 00.00 val. iki 2023-07-12 23.59 val.

Aukcionuose parduodamo turto apžiūra (1-3 aukcionai): 2023 -07-10 d. nuo 10.00 iki 14.00 val.

Asmenys, pageidaujantys nurodytu laiku apžiūrėti elektroniniuose / tiesioginiuose aukcionuose parduodamą nekilnojamąjį turtą (1-3 aukcionai), privalo iki 2023-07-05 d. 12.00 val. užsiregistruoti į turto apžiūrą.

Aukcionų pradžia ir pabaiga (1-3 aukcionai): nuo 2023-07-17  9.00 val. iki 2023-07-18 13.59 val.

Asmenys, pageidaujantys nurodytu laiku apžiūrėti viešuose aukcionuose parduodamą nekilnojamąjį turtą, privalo (el. p. agne.petrulyte@telsiai.lt arba tel. 8 444 56173) užsiregistruoti į turto apžiūrą.

Atsiskaitomoji sąskaita dalyvio registracijos mokesčiui, garantiniam įnašui, žemės sklypo formavimo išlaidoms ir nekilnojamojo turto kainai sumokėti banko sąskaitos Nr. LT76 4010 0510 0182 7090, Luminor Bank AB, Telšių rajono savivaldybės administracijos sąskaita, kodas 180878299. Įmokos už nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinį žemės sklypą, taip pat palūkanos, netesybos ir kiti valstybinės žemės sklypų sutartyse numatyti mokėjimai pervedami į VĮ Turto banko sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas.

Informaciją dėl sutarčių projektų teikia Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Petrulytė, tel. 8444 56173, el. p. agne.petrulyte@telsiai.lt.

Išsami informacija apie aukcionų sąlygas teikiama Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje, 206 kab., adresu: Žemaitės g. 14, Telšiai, el. p. agne.petrulyte@telsiai.lt, tel. 8 444 56173.