2024-06-19 Atnaujinimo data: 2024-06-19
Spausdinti

Informuojame - organizuojama nesuformuoto valstybinės žemės sklypo apie nuosavybės teise valdomus pastatus, esančius adresu Luokės g. 14, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procedūra.

first image

 

SKELBIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, esančioje adresu www.zpdris.lt (paslaugos bylos Nr. ZSFP-141626), organizuojama nesuformuoto valstybinės žemės sklypo apie nuosavybės teise valdomus pastatus, esančius adresu Luokės g. 14, Telšiai, Telšių miesto sen., Telšių r. sav., formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo procedūra.

Planavimo iniciatoriai – pastatų savininkai.

Planavimo organizatorius –  Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. A1-760 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“).

Vadovaujantis Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 55 punktu informuojame, planuojamoje teritorijoje esančių statinių savininkus ir statinių, esančių su planuojama teritorija besiribojančiame valstybinės žemės plote, nesuformuotame atskirais žemės sklypais, kurį suformavus nauji žemės sklypai turėtų bendrą ribą su planuojama teritorija, savininkus, apie rengiamą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius

Telefonas pasiteiravimui +370 444 56176