2023-06-01
Spausdinti

Kviečiame šeimas vienijančias organizacijas, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, siūlyti savo kandidatus į naujai formuojamą Telšių rajono savivaldybės šeimos tarybą

first image

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), vadovaudamasi Telšių rajono savivaldybės šeimos tarybos nuostatų, patvirtintų Telšių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1-336 „Dėl Telšių rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 11.1 papunkčiu, organizuoja nevyriausybinių organizacijų atstovų atranką. 

Viena nevyriausybinė organizacija gali siūlyti vieną atstovą. Nevyriausybinės organizacijos pasiūlymą turi pateikti raštu Administracijai.

Kviečiame šeimas vienijančias organizacijas, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą, siūlyti savo kandidatus į naujai formuojamą Telšių rajono savivaldybės šeimos tarybą (toliau – Šeimos taryba). Šeimos tarybos tikslas – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje, ir stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.

Prašome organizacijas, deleguojančias asmenį į Šeimos tarybą, raštu iki birželio 10 d. (imtinai) el. paštu roma.mikalciene@telsiai.lt pateikti šią informaciją: deleguojamo asmens vardas, pavardė, pareigos organizacijoje, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Esant daugiau siūlomų asmenų nei yra vietų Šeimos taryboje, Administracija atskirai organizuoja susirinkimą, kurio metu pasiūlyti asmenys paprasta balsų dauguma išrenka 6 atstovus.

Telšių rajono savivaldybės administracija informacija