2024-06-20
Spausdinti

Kviečiame teikti paraiškas Telšių rajono savivaldybės prioritetinio kultūros ir meno renginio statusui ir daliniam finansavimui gauti

first image

Pareiškėjas, siekdamas, kad renginys gautų prioritetinio renginio statusą ir būtų įtrauktas į ateinančių kalendorinių metų Telšių rajono savivaldybės prioritetinių kultūros ir meno renginių sąrašą, nuo pirmosios birželio mėnesio darbo dienos pradžios iki paskutinės rugsėjo mėnesio darbo dienos pabaigos teikia Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriui (toliau – Skyrius) paraišką (1 priedas).

Paraišką gali teikti kultūrines paslaugas teikiančios Telšių rajono biudžetinės įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos (viešosios įstaigos, asociacijos, visuomeninės organizacijos, išskyrus politines organizacijas) renginį organizuojančios Telšių rajono teritorijoje.

Pasibaigus paraiškų teikimo laikui Skyrius per 10 darbo dienų atlieka paraiškų administracinį vertinimą ir tinkamai užpildytas paraiškas teikia vertinti Telšių rajono savivaldybės Kultūros ir meno tarybai (toliau – Kultūros ir meno taryba) informuojant apie prognozuojamą ateinančių metų prioritetiniams renginiams skiriamų lėšų sumą.

Vertinimas vyksta atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

1. renginio reikšmingumas, aktualumas  Telšių rajono įvaizdžiui gerinti, populiarumui didinti.

2. etninę kultūrą puoselėjančių renginių organizavimo užtikrinimas;

3. scenos meną puoselėjančių renginių organizavimo užtikrinimas;

4. aukštą meninį (profesionalų) lygį puoselėjančių renginių organizavimo užtikrinimas;

5. įvairių amžiaus grupių gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimas;

6. renginio tarptautiškumas: užsienio institucijų, įstaigų, organizacijų, pavienių menininkų įtraukimas į renginį;

7. novatoriškų sprendimų diegimas renginiuose;

8. projekto sąmatos (prašomos iš savivaldybės biudžeto) tikslingumas ir pagrįstumas;

9. renginio papildomi finansavimo šaltiniai.

Atlikti vertinimai susisteminami, kiekvienam renginiui apskaičiuojamas skirtų balų sumos ir rekomenduojamų skirti lėšų vidurkis.

Galimas didžiausias projektui skirtinų balų skaičius – 45, privaloma surinkti minimali balų suma – 25. Projektai, kurie nesurenka 25 balų, nefinansuojami.

Paraiškas iki rugsėjo 30 d. siųskite el. paštu ruta.zlibiniene@telsiai.lt

Telšių rajono prioritetinių kultūros ir meno renginių sąrašo sudarymo ir finansavimo tvarkos aprašas