2023-06-01
Spausdinti

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (IV) 2023-06-07 nuotolinis posėdis

first image

2023 m. birželio 7 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Ketvirtosios nekilnojamojo Kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

1. Kegų pilkapyno (u. k. 16449), Telšių rajono sav., Žarėnų sen., Kegų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.   

Statusas: Pilkapynas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2)  apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą padidinant (pietrytinėje dalyje priderinant prie žemės sklypų ribų, kitose dalyse pagal reljefą); nebeapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio bei apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio (pilkapynas patenka į Varnių regioninio parko Minijos ištakų hidrografinio draustinio teritoriją); nustatyti archeologinį vertingųjų savybių pobūdį, vertingąsias savybes (reljefą, sampilus), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

2. Pasruojės kalno, vad. Panų kalnu, Mergakalniu (u. k. 3472), Telšių rajono sav., Gadūnavo sen., Pasruojės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Pilkapynas pripažintas valstybės saugomu.

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2)  apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. Į-15 „Dėl Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, jo plotą sumažinant (šiaurės rytinėje, rytinėje ir pietinėje dalyse priderinant prie žemės sklypų ribų, kitose vietose pagal reljefą); nebeapibrėžti vizualinės apsaugos pozonio; apibrėžti apsaugos nuo fizinio poveikio pozonį (vakarų ir pietvakarių kryptimis nuo teritorijos); nustatyti mitologinį (lemiantį reikšmingumą–svarbų) ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, vertingąsias savybes (reljefą), nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

3. Kalniškių senovės gyvenvietės (u. k. 16227), Telšių rajono sav., Varnių sen., Naujųjų Kalniškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Senovės gyvenvietė pripažinta valstybės saugomu. 

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2)  apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, plotą sumažinant (teritorijos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu teritorija sumažėtų visomis kryptimis, išskyrus pietinę pusę ir nedidelę dalį vakarinėje pusėje); neapibrėžti apsaugos zonos (gyvenvietė patenka į Pabiržulio archeologinio draustinio teritoriją); nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

4. Kalniškių senovės gyvenvietės II (u. k. 16228), Telšių rajono sav., Varnių sen., Stabinės k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Senovės gyvenvietė pripažinta valstybės saugomu. 

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2)  apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, plotą nežymiai sumažinant (teritorijos ribas šiaurinėje, vakarinėje ir rytinėje dalyse priderinant prie žemės sklypų ribų); neapibrėžti apsaugos zonos (gyvenvietė patenka į Pabiržulio archeologinio draustinio teritoriją); nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį), archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

5. Kalniškių senovės gyvenvietės III (u. k. 16229), Telšių rajono sav., Varnių sen., Naujųjų Kalniškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Senovės gyvenvietė pripažinta valstybės saugomu. 

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2)  apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, plotą padidinant (teritorijos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu teritorija padidėtų rytinėje, pietrytinėje pusėse, dalyje vakarinės pusės, sumažėtų šiaurinėje ir pietvakarinėje pusėse bei dalyje vakarinės pusės); neapibrėžti apsaugos zonos (gyvenvietė patenka į Pabiržulio archeologinio draustinio teritoriją); nustatyti vertingąsias savybes (reljefą, kultūrinį sluoksnį, kapus), archeologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

6. Pabiržulio kalno, vad. Alkos kalnu (u. k. 3474), Telšių rajono sav., Varnių sen., Pabiržulio k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Statusas: Kalnas pripažintas valstybės saugomu. 

Akto parengimo pagrindas: 1) Kultūros paveldo objektui nėra parengtas ir patvirtintas Aktas; 2)  apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. Kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.

Aktu siūloma: Apibrėžti teritoriją, plotą padidinant (teritorijos ribas priderinant prie žemės sklypų ribų; tokiu būdu teritorija padidėtų pietrytinėje, rytinėje, šiaurinėje pusėse, sumažėtų pietinėje ir vakarinėje pusėse); neapibrėžti apsaugos zonos (gyvenvietė patenka į Pabiržulio archeologinio draustinio teritoriją); nustatyti vertingąsias savybes (reljefą), mitologinį ir kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžius, nacionalinį reikšmingumo lygmenį.

Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.