2023-06-01 Atnaujinimo data: 2023-06-01
Spausdinti

Telšių rajono maudyklų vandens monitoringas 2023 metais

first image

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad Telšių rajone 2023 m. maudymosi sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 15 d.) bus atliekami Germanto, Lūksto, Ilgio ir Masčio ežerų bei Viešvėnų ir Degaičių tvenkinių vandens kokybės ir smėlio parazitologiniai tyrimai. Tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (TAR, 2018-01-25, Nr. 1091). Tyrimus atlieka Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius.

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad Telšių rajono maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio stebėsena vykdoma pagal suderintą Telšių rajono savivaldybės maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio tyrimų kalendorinį 2023 metų grafiką:

Eil. Nr.

Vandens telkiniai, kurie bus tiriami

Mėginio paėmimo data

 

 

gegužė

birželis

liepa

rugpjūtis

rugsėjis

1.

Germanto ežero paplūdimys

(mikrobiologiniai tyrimai)

26

09

30

14

28

11

25

08

2.

Lūksto ežero paplūdimys

(mikrobiologiniai tyrimai)

26

09

30

14

28

11

25

08

3.

Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g. (mikrobiologiniai tyrimai)

26

 

30

 

28

 

25

08

4.

Masčio ežeras, ties Zakso kalnu (mikrobiologiniai tyrimai)

26

 

30

 

28

 

25

08

5.

Viešvėnų tvenkinio paplūdimys (mikrobiologiniai tyrimai)

26

 

30

 

28

 

25

08

6.

Ilgio ežero paplūdimys (mikrobiologiniai tyrimai)

26

 

30

 

28

 

25

08

7.

Degaičių tvenkinys (mikrobiologiniai tyrimai)

26

 

30

 

28

 

25

08

Parazitologiniai smėlio tyrimai

 

1.

Germanto ežero paplūdimys

26

30

28

25

2.

Lūksto ežero paplūdimys

26

30

28

25

3.

Masčio ežeras, ties Butkų Juzės g.

26

30

28

25

4.

Masčio ežeras, ties Zakso kalnu

26

30

28

25

5.

Viešvėnų tvenkinio paplūdimys

26

30

28

25

6.

Ilgio ežero paplūdimys

26

30

28

25

7.

Degaičių tvenkinio paplūdimys

26

30

28

25

Informuojame, kad 2023 m. gegužės 26 d. buvo paimti Germanto, Lūksto, Ilgio ir Masčio ežerų bei Viešvėnų ir Degaičių tvenkinių maudyklų vandens ir paplūdimio smėlio mėginiai ir atlikti laboratoriniai tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad visų maudyklų vandens kokybės rodikliai atitinka Lietuvos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reglamentuotus vandens kokybės reikalavimus ir juose maudytis galima, o paplūdimių smėlyje ir žaidimų aikštelėse kirmėlių kiaušinėlių ir lervų neaptikta. Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta.

Kiti vandens mėginiai bus imami 2023 m. birželio 9 d., o paplūdimių smėlio – 2023 m. birželio 30 d.   

Pasidomėti maudyklų vandens ir paplūdimių smėlio kokybe galima:

- Telšių r. sav. visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje www.telsiurvsb.lt;

- facebook paskyroje Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

- Telšių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.telsiai.lt;

- Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje www.smlpc.lt;

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras